EU:n yleinen tietosuoja-asetus on annettu 27.4.2016.
Sitä ryhdytään soveltamaan jäsenvaltioissa 25.5.2018 alkaen.

Käytännöt tarkentuvat myöhemmin.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tärkeätä:

Lumme-kirjastoissa tämä tarkoittaa:

Lapsiasiakas

Tietosuoja-asetus:

Eur-lex

Tietosuojavaltuutetun toimisto:

Tietosuoja.fi

Kirjastokimppa Lumpeen tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste

Pieksämäen kaupungin tietosuoja rekisterit ja rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakeet:

Rekisteriselosteet

Pieksämäen kirjaston rekisteriselosteet:

Kirjastojärjestelmä, sotusiilo

Kassajärjestelmä (Ceepos)

Venepaikat

E-booking

Kaukopalvelu

Kirjaston kotipalvelu

Kuittilainat

Laskutus

Kirjastoauton soittolista

Kotisivujen pieksämäkeläisiä

Kotisivujen henkilökunnan ja kirjastojen yhteystiedot

Asiakastietolomake

Lukukoira