Pieksämäen kaupunginkirjaston käyttösäännöt 17.11.2021 alkaen, voimassa toistaiseksi

 1. Kirjaston tilojen käyttö ja aukioloajat

 

Pieksämäen kirjasto on kaikille avoin tila. Sen kokoelmia, palveluita ja asiakastiloja voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä. Kirjaston aukioloajat ovat liitteessä, niistä tiedotetaan myös kirjastossa sekä kirjaston verkkosivuilla. Eläinten tuominen kirjastoon on kielletty. Ainoastaan avustajakoirat saavat tulla sisään.

Pääkirjastossa on käytettävissä digitointipiste ja satuhuone. Näiden tilojen varaamiseen ja käyttämiseen on erilliset ohjeet, jotka löytyvät kirjastosta ja kirjaston verkkosivuilta. Pääkirjastossa voi asioida omatoimiajalla itsenäisesti. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko.

Jäppilän ja Virtasalmen omatoimikirjastoihin voi mennä silloinkin, kun virkailija ei ole paikalla, mutta se vaatii voimassa olevaa kirjastokorttia ja numerollista salasanaa.

Kirjastoauto Rietrikin pysäkit ja palveluajat ovat Pieksämäen kaupungin nettisivuilla sekä kirjastoautossa.

 

 1. Kirjastoaineiston käyttö, lainaaminen ja varaaminen

 

Lumme-kirjastoilla on yhteinen kirjastojärjestelmä, johon asiakkaalla on yksi kirjastokortti. Kirjastokortin saat esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja ilmoittamalla osoitteesi Suomessa sekä sitoutumalla noudattamaan Lumme-kirjastojen käyttösääntöjä.

Rekisteröitymällä sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kirjaston käyttösääntöjä ja laina-aikoja. Käyttösäännöt luovutetaan rekisteröitymisen yhteydessä. Rekisteröityminen on kaupungin kappale solmitusta sopimuksesta. Asiakkaan kappale sopimuksesta on kirjastokortti. Kirjastokortin ja tunnusluvun saa jokainen, joka todistaa henkilöllisyytensä ja sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15 -vuotiaalla on oltava huoltajan tai muun täysi-ikäisen vastuuhenkilön suostumus. Vastuuhenkilö on vastuussa siitä aineistosta, joka lainattu alle 15-vuotiaan kirjastokortilla.

Asiakas on vastuussa osoitteen, nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta. Muutokset voi ilmoittaa kirjaston verkkosivuilla. Kortin katoamisesta on heti ilmoitettava kirjastoon. Kortin omistaja tai vastuuhenkilö on vastuussa ennen katoamisilmoitusta lainatusta aineistosta. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Kadonneen kortin tilalle lainaaja voi lunastaa uuden kortin.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin täysi-ikäisen vastuuhenkilön kirjallisella suostumuksella. Vastuuhenkilö on vastuussa aineistosta, joka lainattu laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla.

Lainauskiellossa laskutuksen tai perinnän vuoksi oleva henkilö ei voi toimia vastuuhenkilönä.

Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton.

Voit liittää kirjastokorttiin tunnusluvun, jolloin voit omatoimisesti varata aineistoa, seurata omia asiakastietojasi ja uusia lainojasi sekä käyttää omatoimikirjastoja.

Kirjasto ei vastaa mahdollisesta internetyhteyksien väärinkäytöstä.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on nähtävänä kirjastoissa ja kirjaston verkkosivuilla.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on esitettävä aineistoa lainattaessa. Kirjastokortin omistaja on vastuussa kortistaan ja sillä lainatusta aineistosta.

Kirjastokortin avulla asiakas voi käyttää lainausautomaattia. Verkkokirjastoon kirjautumiseen tarvitaan kirjastokortin numero ja tunnusluku. Omatoimikirjaston käyttö edellyttää kirjastokortin ja tunnusluvun (neljä numeroa) omistamista.

 

 1. Lainamäärät ja -ajat

 Kerralla asiakkaalla voi olla enintään 100 lainaa, joista DVD:itä ja Bluray-levyjä enintään 20 kappaletta sekä konsolipelejä enintään 5 kappaletta.

Laina-ajat ovat normaalisti 28, 14 tai 7 vuorokautta.

Voit saada eräpäivämuistutuksen sähköpostiisi 1-7 vuorokautta ennen eräpäivää, jos olet aktivoinut palvelun käyttöön ja sinulla on toimiva sähköpostiosoite kirjaston asiakasrekisterissä. Eräpäivämuistutuspalvelun tekniset häiriöt tai verkkohäiriöt eivät poista asiakkaan vastuuta myöhästymismaksuista.

Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja ja konsolipelien lainauksessa Valtion elokuvatarkastamon sekä yleiseurooppalaisen ikärajaluokittelujärjestelmän (PEGI) mukaisia suositusikärajoja.

Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

 

 1. Uusimiset ja varaukset

 Lainat voit uusia 8 kertaa, ellei aineistolle ole varauksia. Kirjastolla on oikeus rajoittaa lainojen, uusintojen ja varausten määrää. Uusinnan voit tehdä paikan päällä kirjastossa, puhelimitse tai verkkokirjastossa. Lainojen uusimiseen verkkokirjastossa tarvitset tunnusluvun, jonka saat kirjastosta. Kirjasto ei vastaa uusinnan epäonnistumisesta johtuvista seuraamuksista, jos kysymyksessä on tekninen häiriö tai verkon häiriö.

Varauksia voi tehdä sekä sellaiseen aineistoon, jota ei ole kirjastossa paikalla, että kirjastossa paikalla olevaan aineistoon. Myös varauksia voit tehdä joko verkkokirjaston kautta tai käymällä kirjastossa. Varaaminen on maksutonta.

Varattu aineisto kulkee Lumme-kirjastojen välillä. Varaus on noudettava tai ilmoitukseen reagoitava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa saapumisilmoituksen lähettämisestä. Varausajan umpeuduttua aineisto siirtyy jonossa seuraavalle. Noutamattomasta varauksesta peritään maksu.

 

 1. Kaukolainat

 Voit pyytää tilaamaan kaukolainaksi muualta Suomesta aineistoa, jota ei ole Lumme-kirjastojen kokoelmissa. Ulkomailta voit pyytää kaukolainaksi sellaista aineistoa, jota ei ole Suomen tieteellisten kirjastojen tai erikoiskirjastojen kokoelmissa. Kirjasto välittää kaukolainoja voimassaolevien kaukopalvelusääntöjen ja -maksujen mukaisesti

Kaukopalvelumaksut ovat liitteessä. Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia kokoelmien kehittämiseksi.

 

 1. Palauttaminen, palauttamisen määräajat, maksut ja perintä

Myöhästymismaksu peritään aineistosta, jonka palautat tai uusit eräpäivän jälkeen. Myöhästymismaksu kertyy kaikilta eräpäivän jälkeisiltä kalenteripäiviltä enimmäismäärään saakka. Lasten- ja nuortenosastojen aineistoista peritään ainoastaan huomautusmaksu. Perintään siirretystä aineistosta peritään lisäksi perintäkuluja.

Aineiston voi palauttaa kirjaston palvelutiskille tai palautusautomaatilla mihin tahansa Lumme-kirjastojen toimipisteeseen. Pääkirjastossa, Poleenissa, voi palauttaa palautusautomaattiin, jos kulttuurikeskus on auki.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen sekä ohjaus ja neuvonta ovat maksuttomia. Kirjasto perii liitteen mukaisesti maksuja mm. myöhässä palautuneesta aineistosta, kaukolainoista ja tulosteista. Rikkoutuneen tai kadonneen aineiston voi korvata samalla tai samanarvoisella aineistolla tai maksamalla kirjaston määräämän korvaussumman. DVD- ja BluRay-levyjen kohdalla on huomioitava tekijänoikeusmaksun sisältyminen korvaushintaan ja ne on korvattava rahallisesti.

Noutamatta jätetystä varauksesta peritään korvaus.

Sinun on korvattava kadonnut tai vahingoittunut aineisto

Myöhässä olevasta aineistosta lähetetään ensimmäinen muistutus 14 vuorokauden kuluttua eräpäivästä, toinen muistutus 28 vuorokauden kuluttua eräpäivästä ja lasku aikaisintaan 56 vuorokauden kuluttua eräpäivästä.

Kirjasto käyttää saataviensa perimiseen perintätoimistoa. Järjestelmän mukaan palauttamattomien aineistojen korvausmaksut siirretään perintätoimiston perittäväksi. Perintä koskee myös alle 18-vuotiaan lainaamaa aineistoa sekä lasten ja nuorten aineistoa. Vastuuhenkilö on vastuussa alle 15-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastossa perittävät maksut on lueteltu käyttösääntöjen maksuliitteessä.

 

 1. Kirjaston käyttäjän velvollisuudet

 Kirjaston käyttäjä ei saa aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle, eikä vaarantaa kirjaston viihtyisyyttä eikä turvallisuutta. Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kaikkea kirjaston aineistoa ja omaisuutta sekä tiloja huolellisesti siten, etteivät ne vaurioidu.

 

 1. Omatoimikirjastot

Omatoimikirjastoissa Jäppilässä ja Virtasalmella on tallentava kameravalvonta. Omatoimikirjastoon tarvitaan kirjastokortti ja nelinumeroinen tunnus. Omatoimikirjastoon kirjautunut asiakas on vastuussa sekä aiheuttamistaan vahingoista ja ilkivallasta, että vahingon teon mahdollistamisesta.

 

 1. Tietosuoja

 Kirjastokortin antamisen yhteydessä asiakas merkitään lainaajarekisteriin. Kirjastolla on oikeus käyttää rekisterissä henkilötunnusta (henkilötietolaki 523/199, 13§). Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan kirjaston käytön ja lainausten valvontaan. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Henkilötietolain ja –asetuksen mukaan asiakkaalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu ja kirjallisena pyytää henkilötietojensa käyttöloki. Takaajalla on oikeus tarkistaa takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.

 

 1. Lainauskielto

Lainausoikeuden voi menettää:

Lainausoikeuden saa takaisin:

Mahdollinen korvausriita-asia käsitellään siinä käräjäoikeudessa, johon kukin Lumme-kunta kuuluu.

Lainauskielto ei estä asiakasta käymästä kirjastossa ja käyttämästä kirjaston aineistoja kirjaston tiloissa.

 

 1. Käyttöoikeuden menettäminen

 

Kirjastossa on käyttäydyttävä asiallisesti (Järjestyslaki 612/2003). Henkilökunta voi määrätä häiriötä tuottavan asiakkaan poistumaan kirjaston tiloista.

 

 

Asiakkaan häiritsevä käyttäytyminen henkilökuntaa tai toista asiakasta kohtaan kielloista huolimatta voi johtaa käyttöoikeuden määräaikaiseen menettämiseen (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, 15 §). Käyttöoikeuden voi menettää myös kirjaston omaisuuden turmelemisesta. Kirjallisen käyttöoikeuskiellon määrää kirjaston toiminnasta vastaava viranhaltija. Ennen kiellon antamista asiakasta on kuultava. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua (Kuntalaki 410/2015, 134 §). Käyttöoikeuden menettää enintään 30 päiväksi. 

Kirjaston maksut ja hinnat

 

Palvelumaksut

Myöhästymismaksut

 

Kirjaston ”sakkomaksut” koostuvat myöhästymismaksuista sekä huomautuskirjeiden kuluista.

Myöhästymismaksuja kertyy seuraavasti:

 

Lasten ja nuorten aineistosta perimme pelkät huomautuskirjeiden kulut.

Maksut voit hoitaa kerralla tai lyhentää niitä. Yli Maksuista voi myös neuvotella, jos esimerkiksi sairastapauksen vuoksi ajallaan palauttaminen ei ole onnistunut.

 

Muut maksut

 

Poleenissa voit maksaa käteisen lisäksi myös yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Muissa toimipisteissämme maksuvälineenä käy käteinen. Verkkokirjastossa voi maksaa 0,65 € suuremmat maksut.

 

Perintä

Hoitamattomat laskutetut teokset viedään perintään.

Nämä maksut ovat astuneet voimaan 12.9.2019.