Hyödyllisiä verkko-osoitteita ja apuja tiedonhankinnassa

 

Tietokanta Käyttöoikeus    Sisältö
Lumme-kirjastojen ja Mikkelin kirjaston kokoelmahaku Lumme-kirjastojen kokoelmahaku

 

Primo Aalto vapaa Mikkelin yliopistokeskus /MUC-kirjasto/library

Tietokeskus Vellamo

Xamk – Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut Kotka-Kouvola ja Mikkeli-Savonlinna

 

Melinda vapaa Kirjastojen metatietokanta (yliopisto, amk- ja erikoiskirjastojen kokoelmatiedot).

 

Finna.fi vapaa Suomen kirjastojen, museoiden,  ja arkistojen aineistoja
Seutuwiki vapaa Kulttuuriperintöhankkeen, museon ja kirjaston seututietoa sisältävä ja jatkuvasti täydentyvä wiki

 

Rockaway kirjastokortilla  Internetmusiikkikoulu
Arto vapaa  

Kotimaisten aikakauslehtien artikkeliviitteitä

 

Google Scholar vapaa Google Scholarilla voi etsiä sekä kaupallisten kustantajien lehdissä ilmestyneitä artikkeleita että vapaasti verkossa olevia korkeatasoisia artikkeleita. Kaupallisten kustantajien artikkeleista on pelkästään viitetieto, ei kokotekstiä.

 

Periodigal Index Online (PIO) vapaa Aikakauslehtiviitteitä humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, kulttuurin ja taiteen alalta vuosilta 1770-1996.

 

Online newspapers vapaa Tietokannassa on eri maissa ilmestyvien sanomalehtien verkkoversioita. Tarjolla on tuhansia verkkolehtiä, joita voit etsiä maanosittain sekä maan mukaan.

 

eMagz kirjastoissa eMagz sisältää kotimaisia lehtiä digitaalisina näköislehtinä. Etelä-Savon kirjastoilla on palvelussa tilattuna 20 lehteä, mm. Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

 

ePress kirjastoissa ePress sisältää kotimaisia sanomalehtiä digitaalisina näköislehtinä. Palvelussa on mukana paikallislehtiä, kuten Kuhmolainen, suurempia lehtiä kuten Helsingin Sanomat, Turun sanomat ja Hufvudstadsbladet. Lehdet ilmestyvät palveluun heti tuoreeltaan ja säilyvät 60 päivää.

 

Doria vapaa Sisältää korkeakoulujen digitaalisia aineistoja

 

Duodecim – Terveyskirjasto vapaa Sitra, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Raha-automaattiyhdistys tarjoavat Terveyskirjaston kaikkein suomalaisten käyttöön

 

 Kuvataiteilijamatrikkeli  vapaa  

 

Arkistojen portti vapaa Arkistot esittelevät näytteitä aineistoistaan verkossa.
Kansalliskokoelman kirjat ent. Fennica vapaa  

Suomessa ilmestynyt ja suomeksi julkaistu kirjallisuus

 

Fono-fi-äänitetietokanta vapaa Kirjastokäyttöön muokattu versio Yleisradion äänilevystön Fono-tietokannasta

 

Kielitoimiston sanakirja vapaa Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja. Sanakirjassa on yli 100 000 hakusanaa.

 

Redfox Pro kirjastoissa Suomen suurin sanakirja, aineisto sisältää yli 23,9 miljoonaa hakusanaa, 41 kieltä ja 23 miljoonan lauseparin käännösmuistin.

Palvelu sisältää myös kieltenopetusmateriaalit ja kielioppiaineistot kahdeksalla eri kielellä.

 

Viola kirjastoissa Musiikkiaineistojen yhteistietokanta

 

Kansallisbiografia kirjastoissa Suomen kansallisbiografia – suomalaisia elämäkertoja

 

Suomen tilastolliset vuosikirjat vapaa PDF-versiona ja Excel-versiona

 

Suomen sodissa 1939-1945 menehtyneet vapaa Kansallisarkiston ylläpitämä sivusto
Makupalat vapaa aiheenmukainen verkkotiedon hakemisto

 

Google vapaa suosituin hakukone
 Google arts & culture

 

 vapaa  Google ja taidemuseot tallentavat yhdessä teoksia tähän online-museoon.
YKL vapaa Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio

 

UDK vapaa Yleinen kymmenluokitus, joka on käytössä mm. Fennica-tieokannassa

 

YSA / Finto vapaa Yleinen suomalainen asiasanasto

 

MUSA / Finto vapaa Musiikin asiasanasto

 

MASA vapaa Museoalan asiasanasto