Pieksämäen kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Hyväksytty vapaa-aikalautakunnassa 14.12.2011.

Käyttäjän oikeudet

Pieksämäen kaupunginkirjaston käyttöoikeus sisältää lainausoikeuden sekä oikeuden käyttää kirjaston palveluja, yleisötiloja, kokoelmia ja laitteita maksuttomasti. Kirjastoa voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat käyttösääntöjä.

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka saa todistettuaan henkilöllisyytensä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.

Lainan voi uusia, jos siitä ei ole varausta. Lainassa olevaa aineistoa voi varata. Kirjastolla on oikeus rajoittaa lainojen, uusintojen ja varausten määrää. Audiovisuaalisen aineiston lainauksessa noudatetaan Kansallisen audiovisuaalisen instituutin määräämiä ikärajoja.

Aineistoa, jota Pieksämäen kaupunginkirjastossa ei ole, voi tilata kaukolainaksi. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia yleisohjeita ja lainan antaneen kirjaston ohjeita. Kaukopalvelu on maksullista.

Asiakas voi tehdä hankintaehdotuksia kirjaston kokoelmien kehittämiseksi.

Käyttäjän tietosuoja

Kirjastokortin antamisen yhteydessä asiakas merkitään lainaajarekisteriin. Kirjastolla on oikeus käyttää rekisterissä henkilötunnusta (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Lainaajarekisteriä käytetään ainoastaan lainausten valvontaan. Lainaajaa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä henkilö- tai lainaustietoja luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Henkilötietolain mukaan henkilöllä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Takaajalla on oikeus tarkistaa takaamaansa lapseen kohdistuvat kirjaston saatavat.

Käyttäjän velvollisuudet

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja sen omistaja on vastuussa kortistaan ja sillä lainatusta aineistosta. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista. Osoitteen- ja nimenmuutos on ilmoitettava kirjastoon. Kortin katoaminen on ilmoitettava välittömästi, sillä vastuu kadonneella kortilla lainatusta aineistosta säilyy kortin haltijalla ilmoittamiseen saakka. Kadonneen kortin tilalle lainaaja voi lunastaa uuden kortin.

Lainattu aineisto on palautettava eräpäivään mennessä. Myöhässä olevista lainoista peritään myöhästymismaksu ja perimisen aiheuttamat kulut. Videokasetteja ja dvd-levyjä lukuun ottamatta lasten- ja nuortenosaston materiaalista peritään vain ilmoituskulut.

Kirjastossa perittävät maksut päättää vapaa-aikalautakunta. Maksuista on erillinen tiedote.

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos hän jättää lainan palauttamatta tai korvaamatta. Lainauskielto on voimassa kunnes aineisto on palautettu tai korvattu. Laskutetun aineiston poistaminen kokoelmista ei keskeytä perimistoimia.

Vahingoittunut tai kadonnut kirjastoaineisto korvataan samalla tai samanarvoisella aineistolla tai maksamalla kirjaston määräämä korvaussumma. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainamäärärajoitukset

Asiakkaalla voi olla yhteensä enintään 50 lainaa. Materiaalikohtaiset rajat ovat dvd-levyissä 20 ja cd-levyissä 20 lainaa.