Kulttuuriketju kirjastossa

 

Kulttuuriketju –  on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tarjota alueen koulujen opettajille työkaluja uuden opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuksessa, samalla tukien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa yhtäläiset oikeudet kulttuuriin, varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Suunnitelma tukee koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista. Näin kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset- ja nuoret.

Keski-Savossa kulttuurikasvatuksen kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat, kuten koulut ja kirjastot ovat suoraan yhteydessä keskenään sopiessaan kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteiden käytännön toteutuksesta. Pieksämäen kaupunginkirjasto on mukana yhtenä kulttuuritoimijana Keski-Savon Kulttuuriketjussa, auttamalla yhteistyössä koulujen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kulttuuriketju.fi –sivustolta löytyy laajemmin tietoa Kulttuurikasvatussuunnitelmasta, kaikista yhteistyökumppaneista, suunnitelman tavoitteista ja koulukohtaisten suunnitelmien tekemisessä.

Lastenkulttuurikeskus Verson –sivustoilta löytyy laajemmin tietoa Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnasta, yhteistyökumppaneista ja tapahtumista.

 

 

Kulttuuriketju kirjastossa: perustaso

Sisällön kuvaus: Saatavilla lainaustilanteen mukaan koko lukuvuoden ajan. Laina aika ja saatavuus vaihtelee kirjastoittain, laina-aika: 1-2kk.

Käyttö: opettajat yhdessä lasten kanssa.

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

Kirjastokorttihakemus: alle 15-vuotiaat asiakkaat (lomake)

HUOM. Huoltajalla pitää olla kirjastokortti, ennen kuin huolettavalle voi tehdä oman kirjastokortin.

Sisällön kuvaus: Vierailu lähikirjastossa tai kirjastoautossa. Tavoite: kirjastokortit kaikille, kirjaston käytön opetus. Opettaja varaa ajan kirjastosta.

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta

Sisällön kuvaus: Kirjaston edustaja vierailee koululuokassa pitämässä kirjavinkkaustuokion. Kirjavinkkaus on menetelmä, joka innostaa, houkuttaa ja koukuttaa lukemaan! Opettaja varaa ajan kirjastosta.

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

Sisällön kuvaus: 6-luokka vierailee kirjastossa, jossa kirjaston henkilökunta pitää toiminnallisen tiedonhaun opetuksen tuokion. Opettaja varaa ajan kirjastosta.

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

Pieksämäen kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden; ilmoittautumiset Poleenin ja Naarajärven kirjastoille 1 viikko ennen vierailua, Jäppilän ja Virtasalmen kirjastoille 2 viikkoa ennen vierailua.
Poleenin kirjasto: Reetta Kannas, p. 0400 855 618, reetta.kannas@pieksamaki.fi
Jäppilän kirjasto:
Naarajärven lasten- ja nuortenkirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Virtasalmen kirjasto: Marja Nykänen, p. 044 588 3557, marja.nykanen@pieksamaki.fi

 

Kulttuuriketju kirjastossa: syventävä taso

Kulttuuriketjun syventävää tasoa toteutetaan kirjastoissa satutuokioiden muodossa. Satutuokioissa lauletaan, soitetaan, piirretään, maalataan, seikkaillaan ja leikitään. Säännöllisesti järjestettävissä satutuokioissa tutustutaan tarinoihin taiteen keinoin, sekä herätellään kiinnostusta kirjallisuuteen ja lukemiseen. Satutuokioita järjestetään Poleenissa, Jäppilän-  ja Virtasalmen kirjastoissa, sekä Naarajärven lasten- ja nuorten kirjastossa. Satutuokiot toteuttaa kulttuurikeskus Verso. Satutuokiot kestävät 45 minuuttia ja kohderyhmänä ovat varhaiskasvatus, esiopetus, 1. – 2. luokan oppilaat.

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tarkemmat aikataulut ja tiedot löytyvät Verson sivuilta.

 

Lähteet: Kulttuuriketju: Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma  ja Kulttuurikeskus Verso