Kulttuuriketju kirjastossa

 

Kulttuuriketju –  on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tarjota alueen koulujen opettajille työkaluja uuden opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuksessa, samalla tukien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa yhtäläiset oikeudet kulttuuriin, varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Suunnitelma tukee koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista. Näin kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset- ja nuoret.

Keski-Savossa kulttuurikasvatuksen kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat, kuten koulut ja kirjastot ovat suoraan yhteydessä keskenään sopiessaan kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteiden käytännön toteutuksesta. Pieksämäen kaupunginkirjasto on mukana yhtenä kulttuuritoimijana Keski-Savon Kulttuuriketjussa, auttamalla yhteistyössä koulujen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kulttuuriketju.fi –sivustolta löytyy laajemmin tietoa Kulttuurikasvatussuunnitelmasta, kaikista yhteistyökumppaneista, suunnitelman tavoitteista ja koulukohtaisten suunnitelmien tekemisessä.

Lastenkulttuurikeskus Verson –sivustoilta löytyy laajemmin tietoa Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnasta, yhteistyökumppaneista ja tapahtumista.

 

Kulttuuriketju kirjastossa: perustaso

 

Esiopetus: Nukketeatterimatkalaukut

Nukketeatterimatkalaukkuja on kirjastoissa lapsiryhmien lainattavissa, kysy laukkua lähikirjastostasi!

Saatavilla lainaustilanteen mukaan koko lukuvuoden ajan. Laina aika vaihtelee kirjastoittain, 1-2kk.

Tuotanto: Lastenkulttuurikeskus Verso
Lainaus: kirjastot
Käyttö: opettajat yhdessä lasten kanssa

 

1. luokka: Kirjaston käytön opetus

Sisällön kuvaus: Vierailu lähikirjastossa tai kirjastoautossa. Tavoite: kirjastokortit kaikille, kirjaston käytön opetus.

Toteuttaja: kirjastot
Tila: lähikirjasto / kirjasto-auto
Osallistujamäärä: 10 – 20, kirjastoautossa 5
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Opettaja varaa ajan kirjastosta

Pieksämäen kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen vierailua.
Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Jäppilän kirjasto: Maija Tikkanen p. 044 7874022, kirjasto.jappila@pieksamaki.fi
Virtasalmen kirjasto: Marja Nykänen, p. 044 588 3557, marja.nykanen@pieksamaki.fi

Kirjastokortti tulee tehdä yhdessä huoltajan kanssa kirjastossa ennen kirjaston käytön opetusta.

Kirjastokorttihakemus: alle 15-vuotiaat asiakkaat (lomake)

HUOM. Huoltajalla pitää olla kirjastokortti, ennen kuin huolettavalle voi tehdä oman kirjastokortin.

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta

2. luokka: Kaunokirjallisuus

Sisällön kuvaus: Kirjaston edustaja vierailee koululuokassa pitämässä kirjavinkkaustuokion. Kirjavinkkaus on menetelmä, joka innostaa, houkuttaa ja koukuttaa lukemaan!

Toteuttaja: kirjastot
Tila: oma luokka
Osallistujamäärä: 10 – 20
Kesto: 1 oppitunti (45min)
Ajankohta: Opettaja varaa ajan kirjastosta

Pieksämäen kirjasto: saatavilla koko lukuvuoden; varaukset Poleenin kirjaston kautta 2 viikkoa ennen vinkkausta ja Kirjastoauto Rietrikistä 1 kuukautta ennen vinkkausta.
Yhteyshenkilö, Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Yhteyshenkilö, Kirjastoauto Rietrikki: Sakari Mattila, p. 044 588 3824, sakari.mattila@pieksamaki.fi

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

6. luokka: Tiedonhaun opetus

Sisällön kuvaus: 6-luokka vierailee kirjastossa, jossa kirjaston henkilökunta pitää toiminnallisen tiedonhaun opetuksen tuokion.

Toteuttaja: kirjastot

Tila: lähikirjasto

Osallistujamäärä: 10 – 20

Kesto: 1 oppitunti (45min)

Ajankohta: Opettaja varaa ajan kirjastosta

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

Pieksämäen kirjastoissa saatavilla koko lukuvuoden. Ilmoittautumiset 2 viikkoa ennen vierailua.
Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344, tarja.frilander@pieksamaki.fi
Jäppilän kirjasto: Maija Tikkanen p. 044 7874022, kirjasto.jappila@pieksamaki.fi
Virtasalmen kirjasto: Marja Nykänen, p. 044 588 3557, marja.nykanen@pieksamaki.fi

Kulttuuriketju kirjastossa: syventävä taso

Kulttuuriketjun syventävää tasoa toteutetaan kirjastoissa satutuokioiden muodossa. Satutuokioissa lauletaan, soitetaan, piirretään, maalataan, seikkaillaan ja leikitään. Säännöllisesti järjestettävissä satutuokioissa tutustutaan tarinoihin taiteen keinoin, sekä herätellään kiinnostusta kirjallisuuteen ja lukemiseen. Satutuokioita järjestetään Poleenissa, Jäppilän-  ja Virtasalmen kirjastoissa ja Naarajärven Kanttilan salissa. Satutuokiot toteuttaa kulttuurikeskus Verso. Satutuokiot kestävät 45 minuuttia ja kohderyhmänä ovat varhaiskasvatus, esiopetus, 1. – 2. luokan oppilaat.

Laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tarkemmat aikataulut ja tiedot löytyvät kirjaston ja Verson sivuilta.

 

Lähteet: Kulttuuriketju: Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma  ja Kulttuurikeskus Verso