Mikä Kunnari on?

Pieksämäen kaupunginkirjastossa ja kirjastoauto Rietrikissä on käytössä Kunnari-niminen lukudiplomi. Nimi kunnari tulee sanasta kunniakierros, joka tarkoittaa urheilumaailmassa hyvää suoritusta. Myös lukudiplomin tekeminen on hyvä suoritus, joten Kunnari-termi pätee hyvin siihenkin.

Kunnari-lukudiplomi on jaoteltu kirjojen henkilöhahmojen mukaan nimettyihin kirjatarjottimiin, eli Tapiiriin, Kumi-Tarzaniin, Matildaan ja Sinuheen, joista jokainen sisältää tietylle ikäryhmälle sopivia kirjoja. Kunnaria varten on luettava tietty määrä kirjoja ja tehtävä niihin liittyvät tehtävät. Kumi-Tarzania, Matildaa ja Sinuhea varten on myös katsottava tietty määrä elokuvia. Lukudiplomin suoritettuaan oppilas saa Kunniakirjan.

Miten voin suorittaa Kunnarin?

Jos haluat suorittaa Kunnarin, kysy ohjeet diplomin tekemiseen äidinkielen opettajaltasi. Kysy kirjalistakansiota kirjastotädeiltä. Lukuiblomikirjat ova muiden kirjojen kanssa hyllyissä varustettuna kunkin tason värisellä D-kirjaimella.