3.5.2022

Pieksämäen kaupunginkirjasto hakee kirjastovirkailijaa

Julkaistu Ma, 2.5.2022 – 08:37

Kaupunki Pieksämäki

Organisaatio Pieksämäen kaupunginkirjasto

Sijainti Etelä-Savo

Yhteyshenkilö Tarja Frilander

Sähköposti tarja.frilander@pieksamaki.fi

Puhelin 044 799 5344

Haku alkaa: 2022-05-02 09:00

Haku päättyy: 2022-05-22 23:00

Työ alkaa: 1.7.2022 tai sopimuksen mukaan

Verkkosivu Hakemukset: Kuntarekry

Pieksämäen kaupunginkirjasto hakee työyhteisöönsä sopivaa kirjastovirkailijaa

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kirjastotoimemme on monipuolinen ja edistyksellinen Lumme-kirjastojen toimija. Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Kirjastovirkailijan työhön kuuluvat kirjaston päivittäiset työtehtävät, joita pääsääntöisesti ovat aineistojen – järjestely ja kunnossapitotehtävät, asiakaspalvelu, neuvonta ja tietopalvelu, uuden aineiston käsittely- ja lainauskuntoon saattaminen, aineistologistiikan hoito, lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistäminen sekä tapahtumatuotantoon ja viestintään osallistuminen. Tehtävässä painottuu monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Sujuvan työskentelyn edellytyksenä on valmius liikkua ja työskennellä eri toimipisteissä, jotka sijaitsevat ympäri laajaa Pieksämäen kaupunkia.

Etsimme työyhteisöömme innostunutta, aktiivista ja innovatiivistä kirjastotyöntekijää, jolla on hyvät asiakaspalvelutaidot, yhteistyökykyä ja valmiutta omatoimiseen työskentelyyn ja valmiuksia kehittää kirjastopalveluita yhdessä työyhteisön ja erilaisten asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Eduksi on myös hyvä tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä kokemus yleisten kirjastojen e-aineistoista ja kirjastojärjestelmien käytöstä. Työ on vuorotyötä sisältäen aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Kirjastovirkailijan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu 35 ov:n / 60 op:n laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot tai tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärinlausunto, sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/200″) mukainen rikostaustaote uhalla, että valinta muuten raukeaa.