12.11.2020

Pieksämäki palkittiin ansiokkaasta hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuurityöstä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt Pieksämäen kaupungille kunniamaininnan laadukkaasta työstä hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin hyväksi. Lisäksi Iisalmi ja Porvoo saivat erityismaininnat kulttuurityöstään. Palkitsemisraadissa oli THL:n asiantuntijoiden lisäksi edustus myös Taiteen edistämiskeskuksesta.

Kunniamaininnan perusteissa painottui monipuolinen ja kokonaisvaltainen hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuurityö.

Valinnassa hyödynnettiin myös TEAviisarin ensimmäisen kulttuuritiedonkeruun tuloksia. Vuoden 2019 tiedonkeruussa tarkasteltiin hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kulttuuritoimia, -resursseja ja -käytäntöjä kunnissa.

Pieksämäki haluaa taiteen ja kulttuurin jokaisen kuntalaisen saataville

Pieksämäen hyvinvointikertomuksesta käy ilmi, että kaikille kuntalaisille pyritään tarjoamaan mahdollisuus taiteeseen ja kulttuuriin.

Kunnassa on tehty erityisen pitkäjänteistä työtä sen eteen, että taidetta ja kulttuuria voidaan hyödyntää hyvinvointityössä. Kunnassa on käytössä esimerkiksi lasten ja nuorten kulttuurilähete. Pieksämäellä on myös pitkä kokemus kulttuuritoiminnan tarjoamisesta sosiaali- ja terveystyöhön.

”Pieksämäellä kulttuurihyvinvointi on matalan kynnyksen terveyttä ja hyvinvointia edistävää palvelua, joka tukee toimintakykyä, ehkäisee yksinäisyyttä, lisää osallisuutta, parantaa työhyvinvointia ja tukee mielenterveyttä poikkeuksellisen laajan toimijajoukon yhteistyöllä”, sanoo Pieksämäen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen.

Kunniamaininta myönnettiin Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivän webinaarissa 12.11.2020.

TEAviisarin kulttuuri-tiedonkeruu tehtiin kuntien kulttuurin edistämisen vastuuhenkilöille ensimmäisen kerran keväällä 2019. Tiedonkeruussa selvitettiin kuntien kulttuuritoimintaa ja taiteen ja kulttuurin keinoin tapahtuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tiedot toimitti 283 kuntaa, eli 96 prosenttia Manner-Suomen kunnista.

Lisätietoja

Uutinen 10.10.2019: Kulttuuri on tullut osaksi kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä

Päivi Majoinen
kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
Pieksämäen kaupunki
puh. 044 588 3420

Lähde: THL