Kulttuuriketju kirjastossa

 

Kulttuuriketju –  on Keski-Savon kuntien (Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki, Varkaus) yhteinen kulttuurikasvatussuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on tarjota alueen koulujen opettajille työkaluja uuden opetussuunnitelman mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ilmiöpohjaisen opetuksen toteutuksessa, samalla tukien laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa yhtäläiset oikeudet kulttuuriin, varmistamalla säännölliset kokemukset ja elämykset taiteesta ja kulttuurista kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Suunnitelma tukee koulujen ja kulttuuritoimijoiden yhteistyötä ja tekee siitä systemaattista. Näin kulttuurin hyvinvointivaikutukset saavuttavat tasa-arvoisesti kunnan kaikki lapset- ja nuoret.

Keski-Savossa kulttuurikasvatuksen kokonaisuutta koordinoi Lastenkulttuurikeskus Verso, mutta koulut ja kulttuuritoimijat, kuten koulut ja kirjastot ovat suoraan yhteydessä keskenään sopiessaan kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteiden käytännön toteutuksesta. Pieksämäen kaupunginkirjasto on mukana yhtenä kulttuuritoimijana Keski-Savon Kulttuuriketjussa, auttamalla yhteistyössä koulujen kanssa kulttuurikasvatussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kulttuuriketju.fi –sivustolta löytyy laajemmin tietoa Kulttuurikasvatussuunnitelmasta, kaikista yhteistyökumppaneista, suunnitelman tavoitteista ja koulukohtaisten suunnitelmien tekemisessä.

Lastenkulttuurikeskus Verson –sivustoilta löytyy laajemmin tietoa Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnasta, yhteistyökumppaneista ja tapahtumista.

 

Kulttuuriketju kirjastossa: perustaso

 

Lisätietoja: Kulttuuriketjun sivuilta.

Poleenin kirjasto: Tarja Frilander, p. 044 799 5344 tarja.frilander@pieksamaki.fi

 

Lähteet: Kulttuuriketju: Keski-Savon kulttuurikasvatussuunnitelma  ja Kulttuurikeskus Verso