1.4.2020

Kirjastot ja korona (1.4.2020) Aluehallintovirasto tiedottaa!

Hallituksen 16.3. ja 30.3. antamien linjausten mukaan myös kirjastot suljetaan 13.5. asti. Tämä todella tarkoittaa sitä, että fyysisen aineiston lainauksesta/jakelusta eri muodoissa tulee kirjastoissa luopua. Linjaus ei erottele isoja ja pieniä kirjastoja; kaikkien osalta osapuolina on ihmisiä, joita on tarkoitus suojella.

Eri toimijat ovat tämän linjauksen jälkeen esittäneet tarkentavia kysymyksiä sulkemisten suhteen. Kirjastotoimessa akuutein kysymys on ollut kirjakassien ja poistokirjojen antaminen asiakkaille rajatusti. Tähän liittyvän vastauksen laatimiseen ovat osallistuneet sekä Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat että Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueiden asiantuntijat aluehallintovirastoissa.

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä tartuntoja

Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on ihmisten välisten kontaktien välttäminen.

Sekä kirjat että asiointi kirjastolla lisäävät tartuntariskiä

Riskejä on siinä, että kirjat kulkevat koronatartunnan saaneiden henkilöiden käsissä ja palautuvat uudelleen kiertoon muille asiakkaille. Riskiä aiheuttaa myös, että ei voida varmistaa, että kirjat tulevat asianmukaisesti puhdistettua palautusten jälkeen. Myös kirjaston henkilökunta voi tarpeettomasti altistua tartunnalle. Lainattuja kirjoja ei pitäisi palauttaa kuin vasta epidemian jälkeen, jotta henkilökunta ja asiakkaat, jos kirjoja menisi uudelleen kiertoon, eivät altistuisi tartunnalle.

Toinen riski on asiointi kirjastolla, jossa tulisi väistämättä koskettelua useisiin pintoihin, esimerkiksi oven heloitukseen ja ovipintoihin ja mahdollisesti ovikellon hallintalaitteisiin ja kalusteisiin, joiden riittävä desinfiointi ja puhtaustason ylläpito on haasteellista. Lisäksi on hyvin mahdollista, että kirjoja hakiessa syntyy ruuhkia, kun asiakkaat hakevat kirjojaan.

Väliaikaisilla ratkaisuilla voi tapauskohtaisesti olla vaikutusta myös kirjastorakennuksen poistumisturvallisuuteen. Poistumisteille ei edes väliaikaisesti saa kasata tavaroita, kuten kirjakasseja tai mahdollisia noutohyllyköitä ottamatta huomioon paloturvallisuusmääräyksiä.

Rajoituksella suojellaan asiakkaiden ja henkilökunnan terveyttä

Rajauksen lähtökohtana on asiakkaiden ja henkilökunnan terveyden suojelu tässä pandemiatilanteessa THL:n antamien ohjeiden mukaan. Nyt täytyy hetkeksi laittaa syrjään kirjastoissakin syvälle juurtunut toimintatapa palvella asiakkaat totutun perusteellisesti. Kyllä asiakkaat (ja ehkä myös henkilökunta?) ymmärtävät tämän ihmisten hengen ja terveyden suojelun, jonka perusteella valtioneuvosto linjauksia antaa. Toiminnan turvallisuutta näistä lähtökohdista ei pysty takaamaan tässä tilanteessa. Ruoka- ja lääkejakelu ovat asia erikseen.

Olemme kaikki yhteisellä asialla ja me kaikki voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme siihen, että epidemian räjähdysmäinen leviäminen saataisiin hillittyä.

Kaikkien pitäisi noudattaa viranomaisten ohjeita, suosituksia ja määräyksiä lähikontaktien välttämisestä. Jos jokin asia ei ole erikseen kielletty, ei tarkoita sitä, että se olisi vastuullista ja järkevää toimintaa. Me teemme omat päätöksemme ja linjauksemme lakien puitteissa hallituksen ohjeistusten mukaisesti.

Terveisin

 

Eeva Hiltunen

Kirjastotoimen ylitarkastaja

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Opetus- ja kulttuuritoimi

Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Käyntiosoite: Jääkärinkatu 33