10.3.2020

Erikoiskirjastovirkailijan paikka avoinna

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGINKIRJASTO HAKEE

Erikoiskirjastovirkailijaa vakituiseen työsuhteeseen

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kirjastotoimemme on monipuolinen ja edistyksellinen Lumme-kirjastojen toimija.

Työhön kuuluvat pääsääntöisesti monipuolinen asiakaspalvelu, neuvonta ja tietopalvelu, lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistäminen, kokoelmatyö ja aineistologistiikan hoito sekä tapahtumatuotantoon ja viestintään osallistuminen. Tehtävässä painottuu monipuolinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Sujuvan työskentelyn edellytyksenä on valmius liikkua ja työskennellä eri toimipisteissä, jotka sijaitsevat ympäri laajaa kuntaa.

Työ edellyttää hyviä työyhteisötaitoja, innostuneisuutta, itsenäistä työotetta sekä valmiutta tiimityöskentelyyn joustavasti erilaisten asiakasryhmien kanssa. Sinulla on hyvät ohjaus-, yhteistyö – ja vuorovaikutustaidot. Eduksi on myös hyvä tieto- ja viestintätekninen osaaminen sekä kokemus yleisten kirjastojen e-aineistoista ja kirjastojärjestelmien käytöstä.

Työ on vuorotyötä sisältäen aamu-, ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Edellytämme hakijalta tehtävään soveltuvaa kirjastoalan koulutusta ja työkokemusta työskentelystä yleisissä kirjastoissa.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärinlausunto, sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/200″) mukainen rikostaustaote uhalla, että valinta muuten raukeaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n / sopimuksen mukaan. Työsuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävä alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Täytä sähköinen hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi

Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa informaatikko Tarja Frilander p. 044 799 5344

Hakuaika päättyy 17.4.2020 klo 15.00 mennessä.